top of page

9- StoryJumper İle Resimli Hikayeler

Güncelleme tarihi: 9 Haz 2020


StoryJumper, öğrencilerin kendi resimli hikayelerini oluşturmalarına ve yayınlamalarına imkan tanıyan bir web sitesidir. StoryJumper hem bireyler hem de gruplar için (okullar dahil) ücretsiz bir uygulamadır.


Farmer (2004), ‘bu tür çalışmaların üst düzey bilgi okuryazarlığı, eleştirel düşünme ve yaratıcılık içerdiğini; sonuç olarak, çocuğun bilgi ve hayal gücünün özgün ve otantik bir ürünü’ olduğunu ifade etmektedir (s. 157).


Öğrenciler ister başlangıç seviyesinde ister kendilerini geliştirme aşamasında olsun Story Jumper öğrencilere eğer hazırlarsa gerçek hikâyeler yazma stratejilerini öğretmesinin yanı sıra aynı zamanda kendi hayal güçlerini kullanmaları için taslak oluşturma imkânı da sunar. Başka bir değişle bu sitede çocuklar, sunulan basit araçları kullanarak yaratıcılık becerilerini geliştirebilir ve hikâye kitabı yazma yeteneklerini gösterme imkanı bulabilir.


StoryJumper ile hikayelerinizi görebilir, duyabilir ve hatta onlara dokunabilirsiniz. Kendi fotoğraflarınızı veya sanat eserlerinizi kitabınıza ekleyebilirsiniz.

Sesinizi, arka plan müziğinizi ve ses efektlerinizi ekleyebilirsiniz.

Basit arayüzü sayesinde, öğrencileriniz hikayelerini göstermek ve metin eklemek için rahatlıkla görüntüleri sürükleyip bırakabilirler ve öğrencilerin her yaptığı çalışma aşama aşama otomatik olarak kaydedilir. Öğretmenlerin kullanımı için ayrı bir pano ve yararlı birçok özellik içeren Sınıf Yayını (Classroom Edition) bölümü mevcuttur.


Storyjumper klasik sınıf ortamında kısıtlı sürede hikaye yazma konusunda yaratıcılıklarını gösterme imkanı bulamayan öğrenciler için harika bir motivasyon aracıdır.


Öğrencilere eğer hazırlarsa yazma becerilerini kullanma imkânı sunmasının yanı sıra resimler ile ve yaratıcılık konusunda hayal güçlerini kullanma fırsatı da vermektedir. Bu program, öğrencilere ifadelerini ve destekleyen görüntüleri birleştirme olanağı sunmaktadır. Kendi hikâyelerini oluşturma fırsatı verilen çocuklar böylelikle hikâye haritası, olayların akış zinciri gibi hikaye oluşturma elementlerini de tanımaya başlarlar.


Öğrenciler ayrıca diğer öğrencilerin hikaye kitaplarına göz atabilir ve bunları okuyabilirler.

Arayüz


Birçok dijital içerik programı gibi, Storyjumper'ın arayüzü de iki boş sayfa ile başlar. Çizimler eklemek için, öğrenciler bir panelden hikayeleri ile özdeşleştiğini düşündükleri görüntüleri seçer ve bunları da seçebilecekleri bir arka plana yerleştirerek sayfaya sürükler. Seçtikleri nesneyi istedikleri büyüklükte yeniden boyutlandırabilirler. Bu görüntü manipülasyon seçeneği, çocuğun hikayesinin akışını bile değiştirebilir. Bu, programı eğlenceli kılan özelliklerden biridir.Öğrenciler ayrıca çok farklı yazı tipleri ve bir çok renk seçeneğini kullanarak metin ekleyebilirler.


Öğrencilerin kısa sürede keşfedemeyeceği kadar çok özelleştirme seçeneği vardır. Kendi karakterlerini tasarlayabilirler, seslerini ekleyebilirler.


Ve sonuç olarak yazarlar da öğrenciler tarafından yazılan bu kitaplarının dijital veya basılı kopyalarını satın alabilir ve dijital olarak yayınlanan kitapları her türlü cihazda okuyabilirler.


Eğitimdeki yerine değinilecek olunursa Storyjumper, öğrencilerin İngilizce dilini eğlenceli ve heyecan verici bir şekilde taklit etmeleri, zevk almaları ve kullanmaları açısından ilk olarak 2. sınıfta kullanmalarının faydalı olacağı düşünülmektedir.Öğretmenler Storyjumper'dan birçok farklı şekillerde faydalanabilirler.Öğretmen Panosu (teacher dashboard) güvenli bir sanal sınıf oluşturmaya olanak sağlar. Öğretmenler bu panoyla tüm öğrenci çalışmalarını gözden geçirebilir ve ayrıca eve velilere gönderilebilirler.


Öğretmenlerin hikaye yaratıcısı arayüzünü sınıfta kullanmaları mümkün olmasa bile, site doldurabilir ders planları ile bir çalışma kitabı imkanı sunmaktadır.

Öğretmenler öğrencilerin bireysel olarak çalışmasını sağlayabilir veya öğrencilerin küçük gruplar halinde veya sınıf olarak bir hikaye geliştirmeleri için bir grup projesi oluşturabilirler.

Profesyonel işbirliği için çeşitli seçenekler vardır. Öğretmenler, diğer öğretmenlerin sınıflarında Storyjumper'ı nasıl kullandıklarını okuyabilir ve tavsiye için onlarla iletişime geçebilirler.

Sitede ayrıca bir "write a-thon" isminde bir okul bağış programı da mevcut. Bu programla aile ve arkadaşlar bir kitap yayınlamak için öğrencilere sponsor olurlar. Sponsorlar da kitabın bir kopyasını alırlar.

Çocukların bu konuda desteklenmesi ümidiyle...


Graves (1983) çocukların okul çağından önce bile sürekli yazmak istediklerini belirmektedir. Çocuklar duvarlara ya da kağıt dışında başka yerlere yazabilirler. Graves (1983)’e göre çocuklar karalama yapıyor görünse de o karalamanın arkasında gizli bir anlam vardır. Çocukları yazmaya teşvik etmek için bu karalamaların ne anlama geldiğini kendilerine sorarak başlayabiliriz (Graves, 1983).


Referanslar

  • Graves, D. (1983). Writing: Teachers and children at work. Postsmouth, New Hampshire: Heinemann Educational Books.

  • Farmer, L. (2004). Using technology for storytelling: Tools for children. New Review of Children's Literature and Librarianship, 10(2), 156-168. doi:10.1080/1361454042000312275

1. Başlık

bottom of page